Περιγραφή έργου

Πόνος στην πτέρνα μπορεί να προκαλείται από διάφορα αίτια. Τα συνηθέστερα ανάλογα με την ηλικία είναι τα εξής:

 

Επώδυνη πτέρνα-Παιδική ηλικία 

 

Στα παιδιά γύρω στην ηλικία των 10 ετών συ­χνότερη αιτία είναι η αποφυσίτιδα της πτέρνας ή νό­σος του Sever. Είναι ανάλογη με την αποφυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος. Προκαλείται από επαναλαμβα­νόμενες βίαιες έλξεις του αχίλλειου τένοντα πάνω στην οπίσθια απόφυση της πτέρνας.

Sever

Νόσος του Sever – αποτελεί τη συχνότερη αιτία πτερναλγίας στα παιδία

Κλινική εικόνα: Η πάθηση εκδηλώνεται με πόνο στο οπίσθιο κάτω μέρος της πτέρνας και ελαφρού βαθμού χωλότητα. Υπάρχει τοπική ευαισθησία στην πίεση.

Τα ακτινολογικά ευρήματα δεν είναι καθόλου εν­δεικτικά, γι’ αυτό η διάγνωση θα στηριχθεί κυρίως στην κλινική εικόνα. Η αύξηση της πυκνότητας και ο κατακερματιομός του πυρήνα της οπίσθιας απόφυσης της πτέρνας μπορεί να αποτελεί φυσιολογικό εύρημα και μόνο σε σύγκριση προς την άλλη πτέρνα πρέπει να αξιολογείται.

 

Θεραπεία: Συνήθως δε χρειάζεται ιδιαίτερη θε­ραπεία. Ανύψωση του τακουνιού του υποδήματος κα­τά 1 -2 εκατοστά βοηθά στην υποχώρηση των ενοχλη­μάτων. Σπάνια χρειάζεται γύψινος επίδεσμος. Σε δεύτερο στάδιο φυσικοθεραπείες για διάταση του γαστροκνήμιου-υποκνημίδιου μυός μπορεί να βοηθήσουν στην αποφυγή παρόμοιων επεισοδίων στο μέλλον.

 

Επώδυνη πτέρνα-Σε νέα άτομα

 

Σε νέα άτομα συχνότερες αιτίες πτερναλγίας αποτελούν :

α) Οστική προβολή στο οπίσθιο εξωτερικό τμήμα της πτέρνας (Haglunds deformity) ιδίως στα κορίτσια. Ο πόνος προκαλείται από προστριβή προς το παπού­τσι. Σε επίμονες επώδυνες περιπτώσεις συνιστάται αφαίρεση της προεξοχής.

 

HR_Haglunds-Deformity-4

Haglund’s Deformity

 

β) Ορογονοθυλακίτιδα του αχίλλειου τένοντα. Οφείλεται σε φλεγμονή του ορογόνου θυλάκου που βρίσκεται μεταξύ πτέρνας και αχίλλειου τένοντα αμέσως πάνω από την κατάφυσή του. Η φλεγμονή προκαλείται συνήθως από πίεση που οφείλεται σε σκληρό υπόδημα. Θεραπευτικά συνιστά­ται αλλαγή του υποδήματος, περιορισμός δραστηριό­τητας σε συνδυασμό με αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Η εφαρμογή  ,  κρουστικών κυμάτων  σε εμμένουσες καταστάσεις έχει επίσης αποδειχτεί πολύ αποτελεσματική.

 

κρουστικός υπέρηχος

Η εφαρμογή κρουστικού υπέρηχου σε τενοντίτιδα του αχιλλείου καθώς και σε πελματιαία απονευρωσίτιδα έχει αποδειχθεί πολυ αποτελεσματική

 

γ) Κα­τάγματα από καταπόνηση της πτέρνας. Συμβαίνουν συνήθως σε στρατιώτες που κτυπούν επανειλημμένα το πόδι στο έδαφος στην κίνηση ανάπαυσης -προσοχής,

 

δ) Σε αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, νόσο του Reiter και καμιά φορά γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, είναι δυνατό να υπάρχει πόνος κάτω από την πτέρνα.Θεραπευτικά αντιμετωπίζεται η βασική πάθηση.

 

Επώδυνη πτέρνα-Ενήλικες και  ηλικιωμένα άτομα

 

Στους ενήλικες και τα ηλικιωμένα άτομα πα­ρατηρείται η πελματιαία απονευρωσίτιδα κατά την οποία υπάρχει πόνος στην έκφυση της πελματιαίας απονεύρωσης από την πτέρνα, ο πόνος αυτός είναι εντονότερος κατά την έγερση από το κρεβάτι μετά τον ύπνο και γίνεται ηπιότερος μετά τα πρώτα βήματα .Εντοπίζεται συνήθως στην κάτω και έσω πλευρά της πτέρνας.

 

Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Πελματιαία απονευρωσίτιδα

 

Θεραπεία : Αρχικά η θεραπεία ξεκινάει με ποιό συντηρητικά μέσα όπως αντιφλεγμονώδη φάρμακα φυσικοθεραπείες διάτασης της πελματιαίας απονεύρωσης και του γαστροκνήμιου μυός , παγοθεραπεία και χρήση μαλακών επιθεμάτων σιλικόνης  .

Επί επιμονής της συμπτωματολογίας καταφεύγουμε σε ενέσεις κορτιζόνης και κρουστικό υπέρηχο   (ESWT) και τέλος σε χειρουργική αντιμετώπιση.

Μερικές φορές κατά τον ακτινολογικό έλεγχο μπορεί να διαπιστωθεί άκανθα της πτέρνας στην έκ­φυση της πελματιαίας απονεύρωσης, η οποία όμως δε φαίνεται να είναι η αιτία του πόνου, γι’ αυτό και σπάνια χρειάζεται η χειρουργική αφαίρεση της.

 

Calc_spur

Πτερνική άκανθα

 

Επώδυνη πτέρνα-Ανεξάρτητα από ηλικία

 

Ανεξάρτητα από ηλικία η αρθρίτιδα της υπαστραγαλικής συνήθως μετά από κάταγμα πτέρνας και η οστεομυελίτιδα του Brodie της πτέρνας μπορεί επί­σης να είναι αίτια επώδυνης πτέρνας.