Περιγραφή έργου

Οστεΐτιδα του ηβικού οστού

Η οστίτις ή οστεΐτιδα του ηβικού οστού είναι μια επώδυνη, φλεγμονώδης κατάσταση και αναφέρεται στο ηβικό οστούν, την ηβική σύμφυση και τις περιβάλλουσες δομές. Παρόλο ότι ακριβής αιτιολογία δεν έχει διαπιστωθεί, τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών ή μετά από άσκηση διατμητικών δυνάμεων επί της ηβικής σύμφυσης. Επίσης, έχει αναφερθεί παρουσία της νόσου μετά από διάφορες ουρολογικές και γυναικολογικές επεμβάσεις και σε αθλητές, από μαραθωνοδρόμους μέχρι και αρσιβαρίστες.

 

Κλινινική εικόνα – Διαφορική διάγνωση

 

Η βαθμιαία έναρξη άλγους στην ηβική χώρα είναι το πρωταρχικό σύμπτωμα. Το άλγος αντανακλά στη βουβωνική χώρα και κατά μήκος της έσω πλευράς του μηρού ή στην κοιλιακή χώρα. Τελικά, η αυξανόμενη ένταση του άλγους προκαλεί δυσκολία στην κίνηση και αναπτύσσεται μια ανταλγικού τύπου βάδιση ή το γνωστό χήνειo βάδισμα. Το pubic spring test είναι ένα αρκετά αξιόπιστο τεστ και εύκολα εφαρμόσιμο για την επιβεβαίωση της νόσου. Ο ιατρός ψηλαφά ακριβώς πάνω από την ηβική σύμφυση. Συχνά εντοπίζεται έντονη ευαισθησία στο σημείο αυτό. Στη συνέχεια γλιστρά τα δάκτυλα του χεριού του για λίγα εκατοστά εκατέρωθεν προς τα άκρα. Εξασκεί πίεση κατά μήκος των ηβικών κλάδων. Με την πίεση, ο ασθενής νιώθει πόνο στην ηβική σύμφυση. Ομόπλευρη πίεση μπορεί να εφαρμοστεί για να δει εάν παράγεται περισσότερος πόνος ή πόνος στα πλάγια. Εάν ο πόνος δεν αναπαράγεται πάνω από την ηβική σύμφυση, άλλες διαγνώσεις πρέπει να αναζητηθούν, όπως αποσπαστικό κάταγμα ή stress fracture. Εάν ο αθλητής παραπονείται για οξεία προσβολή του πόνου, παρουσία πυρετού και κακουχία μπορεί να σκεφτούμε και την περίπτωση οστεομυελίτιδας. Στη διαφοροδιάγνωση υπεισέρχονται και οι παρακάτω καταστάσεις, στους μεν άνδρες η προστατίτιδα και στις δε γυναίκες οι φλεγμονώδεις παθήσεις της πυέλου.

 

Διάγνωση

 

Ακτινογραφικές μεταβολές παρατηρούνται μετά την πάροδο 3 ή 4 εβδομάδων από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ το σπινθηρογράφημα των οστών συνήθως δείχνει διάχυτη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στο ηβικό οστούν πολύ νωρίτερα. Χαρακτηριστικές ακτινογραφικές μεταβολές περιλαμβάνουν τη συμμετρική οστική απορρόφηση στα έσω ακραία τμήματα του ηβικού οστού, διεύρυνση της ηβικής σύμφυσης, οστική αραίωση ή σκλήρυνση κατά μήκος των ηβικών κλάδων. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει σημαντική βοήθεια στη διαφορική διάγνωση μεταξύ της οστεΐτιδας του ηβικού οστού, τη θυλακίτιδα και τα κατάγματα εκ κοπώσεως.

1(380)

Σπινθηρογράφημα σε οστεΐτιδα του ηβικού οστού

439a1a1c6c2f7bb5e69d87ae10795d

Ακτινογραφία σε οστεΐτιδα του ηβικού οστού

fd49500adb0d01b6836b1803b704bd38

Μαγνητική τομογραφία σε οστεΐτιδα του ηβικού οστού

 

Θεραπεία

 

Λόγω του γεγονότος ότι η οστεΐτιδα του ηβικού οστού είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη νόσος, η αρχική θεραπεία είναι ανάπαυση και αντιφλεγμονώδης αγωγή. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, η χρήση ενέσιμου κορτικοστεροειδούς φαίνεται να είναι αρκετά ωφέλιμη. Σπάνια έχει ένδειξη η χειρουργική θεραπεία.

 

Πηγή : info Orthopaedics