Περιγραφή έργου

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Το στροφικό πέταλο του ώμου σχηματίζεται από την συνένωση τεσσάρων τενόντων που είναι:

  • ο Υπερακάνθιος,
  • ο Υπακάνθιος,
  • ο Ελλάσων Στρογγύλος 
  • ο Υποπλάτιος rotator-cuff-muscles

Η λειτουργία του στροφικού πετάλου είναι η ανύψωση και η έσω-έξω στροφή του άνω άκρου. Κατά την ανύψωση του άνω άκρου, το στροφικό πέταλο ολισθαίνει κάτω από το ακρώμιο με τη βοήθεια του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου.

shoulder

Σε ορισμένες  περιπτώσεις το σχήμα του ακρωμίου δεν είναι φυσιολογικό αλλά παρουσιάζει οστική προεξοχή στην κάτω επιφάνειά του.

acromion types

Έτσι, η ολίσθηση του στροφικού πετάλου μπορεί να μην γίνεται ομαλά και να υπάρχει μηχανικός ερεθισμός του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου και του στροφικού πετάλου προκαλώντας έτσι το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.

img4

Διάγνωση

Το  σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής εμφανίζεται με πόνο στην περιοχή του ώμου που αντανακλά μέχρι και τον αγκώνα. Συνήθως παρουσιάζεται μετά από μηχανική επιβάρυνση του άνω άκρου και πολύ συχνά επιδεινώνεται κατά την διάρκεια του ύπνου.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση.

Οι απλές ακτινογραφίες, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνουν την διάγνωση και απεικονίζουν τυχόν συνυπάρχουσα παθολογία.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι καταρχήν συντηρητική και συνίσταται σε:

  • πρόγραμμα αποκατάστασης με τροποποίηση των δραστηριοτήτων,
  • αναλγητικά,
  • φυσικοθεραπεία
  • ασκήσεις ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης.

Σε εμμένουσες περιπτώσεις είναι δυνατό να χρειασθεί ενέσιμη θεραπεία ή ακόμη και μηχανική αποσυμπίεση του τένοντα με αρθροσκόπηση του ώμου.